Automatická kresba

Důležité info - automatickou kresbu jsem pozastavila! Používám ji pouze doplňkově při terapiích a sezeních, aby napomohla dokreslit situace, a to pouze je li to potřeba!Pro zájemce o mé kresby AK, které momentálně zhotovuji:


 • diagnostika vztahů - aurogram (2 osoby na jednom obrázku, pokud máte zájem o více osob, vždy porovnávám 2 osoby navzájem...např. matka, dcera, manžel....matka-dcera, matka-manžel, dcera-manžel)
 • diagnostika osob (toto provádím nejčastěji při konzultacích k doplnění, možné provést i zvlášť)
 • diagnostika prostor (nepříjemné pocity v místnosti, domě.....)
 • harmonizační (čištění energií ve vztazích, domech, u lidí)

Podmínky pro zhotovení AK:

 • dodržujte etiku, nežádejte kresby o někom jen ze zvědavosti, nechtějte vědět o druhých, co byste sami nechtěli, aby druzí zjišťovali o vás
 • při aurogramu je třeba uvést jména a příjmení osob, datum a místo narození, nejlépe i hodinu, pokud máte tak i foto
 • při aurogramu je to vždy někdo k vám - např. manžel-dcera NE, vy-manžel, vy-dcera ANO
 • při diagnostice prostor přesnou adresu, plánek prostor (alespoň kreslený)
 • zadávejte vždy konkrétní dotaz
 • harmonizační obrázky - popis stávající situace/problému (k harmonizačnímu obrázku bude i písemný výklad)
Ať už máte zájem o jakýkoliv typ AK, mějte prosím vždy na mysli, že AK jako taková vás nemá léčit, má pouze pomoci odkrýt toky energií ve vztazích, tělech, prostorech...Člověk sám má vždy pochopit podstatu problémů a nemocí a pracovat na jejich nápravě pochopením souvislostí a změnou postoje. 
Harmonizační kresby, které vyhotovuji spolu s výkladem, slouží hlavně k motivaci a správnému naladění se na žádanou energeticko-vibrační hladinu. Předám vám nástroje k harmonizaci, vy je uchopíte a budete s nimi pracovat. Míra vaší spolupráce je ukazatelem zlepšení vztahů a problémů. 
Protože AK věnuji stále více času a prostoru, nakupuji materiály, rozhodla jsem kresby zpoplatnit alespoň symbolickou částkou. Pokud máte zájem o diagnostickou či harmonizační AK, napište mi email na jola.domin@gmail.com.
Příspěvky na AK jsem stanovila tak, aby pro vás byly únosné a pro mě alespoň malinko přispívající. Pokud můžete, chcete a cítíte to tak....přispívejte dle svého. Nikoho nikam netlačím, vše se má odehrávat tak, aby to bylo v souladu s námi všemi.
 • diagnostická  -  99 Kč za 1 kresbu
 • harmonizační - 199 Kč za 1 osobu

Více o automatických kresbách naleznete v mých článcích zde, zde a zde.


Ukázky diagnostických kreseb automatickou kresbou: