pátek 22. února 2013

Jak si najít partnera

Proč je u nás tolik opuštěných a osamocených lidí?

Během svého života jsem měla možnost prožít nějakou dobu i mimo svou vlast. To mi umožnilo větší nadhled nad tím, jak se tu žije a myslí.

Je fakt, že tu žije hodně osamělých a osamocených lidí. Proč?

Proč tu lidé mají problém se seznamováním?
  • nedostatek sebelásky
  • neschopnost plně přijímat sám sebe
  • povrchnost
  • neschopnost komunikovat s lidmi, které neznáme
  • konzumní život a tlak společnosti
  • negativní výchova

A teď ke každému jednotlivému bodu:

Neschopnost plně přijímat sám sebe
Kolik dívek každý rok zemře ve vyspělých státech následkem bulimie a anorexie? A proč? Uzavírají se ve svém světě, myslí si, že si nezaslouží, aby je měl někdo rád. Nedokážou milovat samy sebe. Nedokážou přijímat se takové, jaké jsou. A nejen ony. Většina z nás má tendence se podceňovat.

Nedostatek sebelásky
U malých dětí  nemáme pocit, že jsou namyšlené, děti se umí radovat, mají se rády. A jak rosteme, slyšíme ze všech stran hodně negativity a to nás oseká do takového stavu, ze kterého se pak po zbytek života zase dostáváme....

Konzumní život a tlak společnosti
Lidi sami sebe neumí mít rádi a proto hledají na druhém jeho nedokonalosti, místo aby se zaměřili na vnitřní hodnoty a neposuzovali  jen vnější slupku. Od dětství je kladen velký důraz na hodnotu a důležitost peněz. Rodiče nemají čas věnovat se svým dětem, paradoxně celý den pracují proto, aby jejich děti měly všeho dostatek.

Povrchnost
Velký vliv na povrchnosti mají masmédia. Ze všech stran na nás útočí dokonalá lidská těla. Na krásu a dokonalé tělo je kladen velký důraz. Tohoto tlaku se používá i při výrobě hraček - například panenka Barbie. Panenka, která má nezdravé proporce, extrémně dlouhé nohy, extrémně útlý pas, vyvinutý hrudník a široké boky. Dívky chtějí být krásné jako ona. Až příliš často za to platí životem...

Neschopnost komunikovat s lidmi, které neznáme
Vzpomeňme si na své dětství, pozorujme své vlastní děti. Malé děti tento problém nemají. Bez problémů si hrají cizí děti a během chvilky se skamarádí. Tato neschopnost nám není dána, je nám vštěpena výchovou v rodině a škole. Dnes se už moc nekomunikuje ani uvnitř nejužších rodin. Každý si žije svůj život a zapomíná na potřeby druhých, zapomíná na to, že to nejdůležitější je sdílet s druhými.

negativní výchova
Už od dětství je nám vštěpována výchova stylu - tohle nedělej, tam se nedívej, nešťourej se, nehluč, nezpívej tak nahlas, nekopej do všeho zničíš si boty, neposmrkuj, ne ne ne ne ne. My rodiče říkáme dětem, co nemají dělat a zapomínáme, že oni potřebují slyšet, co dělat mají a můžou.

V Dominikánské republice jsem za 7 let nepotkala jediného osamoceného nebo opuštěného člověka. Každý tam někoho měl.
Lidé tam mají zdravou míru sebevědomí, jsou si vědomi své hodnoty. Neposuzují se podle povrchních pravidel lidské krásy. Tlustí lidé tam vedou stejně kvalitní život jako hubení. Krásní mají partnery stejně tak jako škaredí. I lidé s tělesným postižením tam mají partnery.
Proč?
Uplatňují jiný typ výchovy. Vliv masmédií tam nedošel ještě tak daleko jako tady. Děti vyrůstají v láskyplné rodině. Odmalička rodičům pomáhají. Navzájem si pomáhají nejen v rodině, ale i mezi sousedy. Ženy s dětmi jsou všude brány přednostně.
Pokud nastoupíte do autobusu, pozdravíte jak řidiče, tak spolucestující. Během jízdy si naprosto neznámí lidé povídají. Smějí se.
Kamkoliv vejdete, všude se hovoří. Všichni, ačkoliv často řeší velmi tíživé rodinné situace a nedostatek peněz, se radují ze života a jsou šťastní.

Jak si můžeme najít partnera?  Začněme tím, že všechny negace převedeme do kladné verze. Naše prosby jsou vždy vyslyšeny, proto je důležité správně si přát.

Např. říkat nechci být nemocen není to stejné jako říkat zdraví je přirozený stav mého těla a mé mysli.
Nebo nechci být sám není stejné jako do mého života vstupuje milovaný partner.

Naše mysl je jako rádio. Je to přístroj, který přijímá různé frekvence. A je na nás, kterou frekvenci si naladíme. Pokud se nám ta, která je tam nyní, nelíbí, přelaďme se na jinou. A jak se přeladit?

Požádejte vesmír o partnera. Vyšlete objednávku a jasně zformulujte, co hledáte. Jaký by ten člověk měl být, aby jste se oba milovali upřímně a silně... a pak ten požadavek vyšlete. Vesmír nás vždy vyslyší a pošle to, oč žádáme. Proto dávejte pozor, co si přejete. Pokud máte pocit, že vám vesmír neposlal to, co jste chtěli, že nereagoval, pak je to nesprávnou formulací vašeho přání.... Jakmile své přání zformulujete a vyšlete směrem k Bohu/Vesmíru/Univerzu/Energii (nebo jak tuto sílu nazýváte), odezvdejte mu je a důvěřujte. Důvěřujte, že se tak stane. Pevná víra je součástí této "objednávky". A její cena? Cena je vděčnost. Vděčnost za to, že toho partnera máte, vděčnost Vesmíru za to, že vám pošle přesně takového člověka do cesty, kterého potřebujete, a to vše tak, aby to bylo v harmonii s celým Univerzem.

Podrobnosti o tom, jak si přát a jak pracovat s energii najdete v mých audionahrávkách, které najdete  zde.